Home

ANBI

DVD bestellen

Diensten terug kijken

Adresgegevens

Contact

Overzicht deze maand


19 september - 19:45 Vrouwencontact


23 september 2018 10:00 uur - Spreker: Wolter Greven

Thema: Zorg voor elkaar (gemeente) - 1 Korinthe 12: 12-27


30 september 2018 10:00 uur - Spreker: Paul v. Norden

Thema: Recht doen (maatschappij) - Jesaja 58: 6-12, Mattheus 5: 13-16

Overzicht volgende maand


1 oktober - 14:30 Seniorenmiddag


3 oktober - 19:45 Vrouwencontact


7 oktober 2018 10:00 uur - Spreker: Michiel de Nooijer

Thema: Israelzondag


7 oktober - 19:00 Samen bidden


14 oktober 2018 10:00 uur - Spreker: Anne de Vries

Thema: Aan de voeten van Jezus - Matteüs 5:1-2, 7:28-8:1


21 oktober 2018 10:00 uur - Spreker: Michiel de Nooijer

Thema: Laat de kinderen komen - Matteüs 19:13-15


28 oktober 2018 10:00 uur - Spreker: Wolter Greven

Thema: Dienst met en door de ouderen - Matteüs 7:24