Home

ANBI

DVD bestellen

Diensten terug kijken

Adresgegevens

Contact

Kringen

We kunnen elkaar beter leren kennen in kleinere groepen. Dat kan in allerlei activiteiten binnen of buiten de gemeente maar dé plek daarvoor is de kring. Daar zijn we gemeente van Jezus Christus in het klein.

Binnen onze gemeente hebben we meerdere kringen:

Voor iedereen is er plek in een kring!

Doel

Een belangrijk onderdeel van onze gemeente zijn de kringen. De kring is een kleine groep van ongeveer 12 mensen, die regelmatig bij elkaar komt om te groeien in discipelschap, om elkaar te ondersteunen, om hun gaven te ontwikkelen en om na verloop van tijd, zo mogelijk een nieuwe kring te starten. De meeste kringen zijn een afspiegeling van de gemeente, daar treft je dus jong en oud aan. Echt contact. In een gemeente, zoals die van ons, beleef je het echte contact vooral met mensen in de kleine groep. Dat is de plek waar je je verhaal kwijt kunt en luistert naar anderen. Het is ook de plek waar je je vragen kunt stellen, gezelligheid beleeft en anderen beter leert kennen en andersom natuurlijk. Dat is ook de plek waar de Bijbel open gaat en je samen leert wat het betekent om Christus te volgen in je dagelijks leven. Hierdoor groei je in je relatie met God.

We zijn er voor elkaar!

De Baptistengemeente Veendam wil een warme, liefdevolle en krachtige gemeente van Jezus Christus zijn. Deze gemeente is opgedeeld in kringen. Hierin heeft iedereen zijn of haar eigen plek. In de kringen zijn we er voor elkaar, hierin klopt het hart van de gemeente. Binnen de kring zal er steun worden geboden bij geestelijke, emotionele en alledaagse noden van de kringleden. Hier kunnen mensen liefde en zowel praktische als geestelijke ondersteuning ontvangen en ervaren. De kring zorgt ervoor dat mensen zich betrokken gaan voelen bij elkaar.

De verschillende kringen zijn:

Kring Annerveenschekanaal - komt tweemaal per maand samen op dinsdagavond

Kring Bouwstenen - komt tweemaal per maand samen op dinsdagavond

De Bijbelclub - voor mensen met een beperking, iedere eerste woensdagavond van de maand.

Kring Centrum - komt tweemaal per maand samen op dinsdagavond.

De Gebedsgroep - een groep vrouwen komt iedere dinsdagmorgen bij elkaar om te bidden.

De Groeikring - een eetkring voor alleenstaanden, eens per maand.

Kring de 4 G ‘s - komt tweemaal per maand samen op dinsdagavond

Kring Jatov - is een jongerenkring

Kring M&M - is een jongerenkring

De Ochtendkring - komt tweemaal per maand samen op 2e en 4e dinsdagochtend

De Senioren - komen samen op de eerste maandagmiddag van de maand.

Kring Sorghvliet - komt tweemaal per maand samen op dinsdagavond

Kring 4-Kant - komt eens per drie week samen op maandagavond.

Kring Wildervank - komt tweemaal per maand samen op dinsdagavond

Raadskring - komt tweemaal per maand samen op de 2e en 4e maandag

Kring Westerwolde - komt tweemaal per maand samen op dinsdagavond

Kring Crosspoint - komt tweemaal per maand samen op maandagavond

Kring de Rivier - komt tweemaal per maand samen op maandagavond