Home

ANBI

DVD bestellen

Diensten terug kijken

Adresgegevens

Contact

Bezoekersgroep

Onze gemeente bestaat uit mensen van allerlei leeftijd, van jong tot oud. Wij vinden het belangrijk dat iedereen naar elkaar omkijkt. Daarom is de bezoekersgroep ontstaan. Dit is een groep mensen die ongeveer eens per maand een ouder iemand op gaat zoeken. Gewoon een gezellig bezoekje. Voor veel mensen is dat elke keer dezelfde persoon bij anderen wisselt dat eens in de twee jaar. Op deze manier proberen we dat iedereen zich bij de gemeente betrokken zal blijven voelen, ook de ouderen.