Home

ANBI

DVD bestellen

Diensten terug kijken

Adresgegevens

Contact

Welkom!

Bij de deur staan mensen klaar om iedereen welkom te heten en ,eventueel, te begeleiden naar hun plek. Het mededelingenblad ligt klaar en extra mededelingen worden voor de dienst getoond op het scherm.


Kinderprogramma's

Voor je kind(eren) zijn er eigen programma's. Elke derde zondag van de maand zijn de kinderen in de dienst. Voor de preek gaan de kinderen van de onderbouw naar hun eigen programma.


Verloop van de dienst

Een dienst in de Baptisten Gemeente Veendam begint om 10.00 uur en duurt zo'n anderhalf uur. We beginnen de dienst met het zingen van een lied. Een van de oudsten opent met welkom en gebed en, indien nodig, een toelichting op de mededelingen. Er is een moment van voorbede voor de zieken in de gemeente en andere gebedsonderwerpen. Het doel van de collecte wordt toegelicht en daarna zingen we, onder leiding van de zangleider en onder begeleiding van de band, weer enkele liederen. Voornamelijk uit opwekking en liederen voor de gemeentezang. De voorganger of een andere spreker houdt een preek. Hierin wordt de Bijbel uitgelegd en toegepast op het dagelijks leven. De thema’s waar over gesproken wordt zijn vastgesteld vanuit het taakveld onderwijs en toerusting en worden ook behandeld in de doordeweekse samenkomsten ( kringen). Aan het einde van de preek wordt soms de mogelijkheid gegeven om keuzes te maken. Na de preek zingen we nog een of twee liederen is er gezamenlijk gebed of een getuigenis en krijgen we Gods zegen. Van elke dienst wordt een opname gemaakt.

De gemeente van Christus komt samen! Het is geen hoop los zand, maar een groep gelovigen, die bij elkaar komt. Het taakveld diensten en samenkomsten organiseert alles wat met de ontmoetingen op zondagmorgen te maken heeft. Het gaat om de volgende zaken:


Wij streven ernaar om alle diensten een herkenbare opzet te geven. De grote lijnen zijn dan ook bij elke dienst hetzelfde.


Napraten

Voor een ieder die het wil is er na afloop de mogelijkheid tot napraten. Dit kan een individudeel gesprek zijn met de voorganger of een oudste, maar er is ook de mogelijkheid om met de gemeenteleden een kopje koffie of thee te drinken.