Home

ANBI

DVD bestellen

Diensten terug kijken

Adresgegevens

Contact

Facilitair

Gebouw:

De baptistengemeente Veendam is gehuisvest in een eigen pand aan de Blankensteinkade te Veendam. Hier organiseren we kerkdiensten, bijeenkomsten, vergaderingen e.d. Het beheer valt onder het taakveld facilitair. Je kan dan denken aan het openen van de deur, het verwarmen van de kerkzaal en algemener; het onderhoud. Denk aan schilderwerk, dak, gevels e.d.


Geluid:

Om de diensten, zowel de dominee, spreker als de band van goed geluid te voorzien is een geluidsteam opgezet. Het team faciliteert de hardware wat wil zeggen: een goede microfoon, geluidsboxen e.d. en een team van vrijwilligers die het geluid in goede banen leiden. Op de verdieping staat een mengpaneel van waarachter dit wordt geregisseerd.


Opnemen op DVD:

Onze gemeente heeft een aantal, veelal, oudere leden die de kerkdienst niet meer kunnen bezoeken. Om deze groep toch te kunnen faciliteren, is een team opgezet welke de dienst opnemen. Dit gebeurd met meerdere camera’s vanuit verschillende posities. De teksten wat in de kerkzaal op de beamer verschijnt, wordt ook op de dvd weergegeven. De opname wordt direct na de dienst op dvd gezet en verspreid. De kijkers van de dvd kunnen dan de dienst op een later moment terug kijken. Als u gebruik wilt maken van deze mogelijkheid, kunt u contact opnemen met het taakveld facilitair of het formulier op de website invullen onder het kopje ‘agenda’ en dan ‘contactformulier Dienst op DVD’


Website:

Om 24/7 de agenda, activiteiten e.d. van onze gemeente te kunnen bekijken, is er een website ontworpen die actueel is dankzij de webmaster. De webmaster zorgt voor het plaatsen van informatie en activiteiten van onze gemeente. Hij krijgt de teksten aangeleverd van diverse taakvelden, kringen, jeugdgroepen e.d. Verder is er op de site een rubriek ‘leden’ te vinden. Hier staat informatie beschikbaar als het adresboek, mededelingen vanuit de raad e.d.