Home

ANBI

DVD bestellen

Diensten terug kijken

Adresgegevens

Contact

Kringen

We kunnen elkaar beter leren kennen in kleinere groepen. Dat kan in allerlei activiteiten binnen of buiten de gemeente maar dé plek daarvoor is de kring. Daar zijn we gemeente van Jezus Christus in het klein.

Binnen onze gemeente hebben we meerdere kringen:

Voor iedereen is er plek in een kring!

Doel

Een belangrijk onderdeel van onze gemeente zijn de kringen. De kring is een kleine groep van ongeveer 12 mensen, die regelmatig bij elkaar komt om te groeien in discipelschap, om elkaar te ondersteunen, om hun gaven te ontwikkelen en om na verloop van tijd, zo mogelijk een nieuwe kring te starten. De meeste kringen zijn een afspiegeling van de gemeente, daar treft je dus jong en oud aan. Echt contact. In een gemeente, zoals die van ons, beleef je het echte contact vooral met mensen in de kleine groep. Dat is de plek waar je je verhaal kwijt kunt en luistert naar anderen. Het is ook de plek waar je je vragen kunt stellen, gezelligheid beleeft en anderen beter leert kennen en andersom natuurlijk. Dat is ook de plek waar de Bijbel open gaat en je samen leert wat het betekent om Christus te volgen in je dagelijks leven. Hierdoor groei je in je relatie met God.

We zijn er voor elkaar!

De Baptistengemeente Veendam wil een warme, liefdevolle en krachtige gemeente van Jezus Christus zijn. Deze gemeente is opgedeeld in kringen. Hierin heeft iedereen zijn of haar eigen plek. In de kringen zijn we er voor elkaar, hierin klopt het hart van de gemeente. Binnen de kring zal er steun worden geboden bij geestelijke, emotionele en alledaagse noden van de kringleden. Hier kunnen mensen liefde en zowel praktische als geestelijke ondersteuning ontvangen en ervaren. De kring zorgt ervoor dat mensen zich betrokken gaan voelen bij elkaar.

De verschillende kringen zijn:

De Betakring - vervolg alphacursus - woensdagavond - tweemaal per maand

De Bouwstenen - dinsdagavond - tweemaal per maand

De Bijbelclub - voor mensen met een beperking - woensdagavond - eenmaal per maand

Gebedsgroep - voor vrouwen - woensdagochtend - elke woensdagochtend, m.u.v. de schoolvakanties

Kom aan tafel - maaltijd voor alleengaanden - eenmaal per maand

De Lichtkring - jong volwassenen - zondagavond - tweemaal per maand

M&M - jeugdkring 17+ - zondagavond - tweemaal per maand

De Ochtendkring - dinsdagochtend - tweemaal per maand

Kring O.N.E. - maandagavond - tweemaal per maand

Kring Pekel - donderdagavond - tweemaal per maand

Kring De Rivier - maandagavond - tweemaal per maand

Kring Sorghvliet - maandagavond - tweemaal per maand

Kring Wildervank - maandagavond - tweemaal per maand

De Zoutkorrels - jeugdkring 13 – 16 jaar - Zondagavond - tweemaal per maand