Home

ANBI

DVD bestellen

Diensten terug kijken

Adresgegevens

Contact

Allereerst willen we beginnen te zeggen dat we Christenen zijn, met andere woorden: volgelingen van de Here Jezus Christus.

We geloven dat Jezus, de Zoon van God, op aarde kwam om de straf te dragen die wij hadden verdiend. We geloven dat Hij is opgestaan uit de dood. Door zijn dood en opstanding is voor ons de weg vrij gemaakt naar God. Door Jezus te aanvaarden kunnen we kinderen van God worden en het eeuwige leven krijgen. Onze gids daarbij is de Bijbel, het Woord van God (zie Johannes 3:16).

In de eerste plaats ontmoeten we elkaar iedere zondag. De diensten zijn gewoonlijk om 10.00 uur. Ook zijn er zo nu en dan themadiensten op de zondagavond. Deze diensten beginnen meestal om 19:00 uur.

Tijdens de morgendienst is er voor de kinderen van 4 tot 12 jaar de Kings Kids en een crèche voor de allerkleinsten.

Door de week zijn er diverse activiteiten. Bijvoorbeeld gebedsgroep, verschillende jongerengroepen, vrouwenvereniging, ouderenmiddag en kringen in diverse wijken


Wat is een baptist?

Het woord "baptist" staat voor "gedoopte christen". Mensen worden op grond van hun persoonlijke belijdenis gedoopt. Dopen is helemaal onderdompelen in water. De doop is een getuigenis waarmee gezegd wordt: in Christus begraaf ik mijn oude leven en ik sta weer op in een nieuw leven. De afwassing van zonden is de achterliggende betekenis.Taakvelden


Het werk in de gemeenten is georganiseerd in 8 taakvelden, die onder de raad functioneren met elk een taakveldleider:


De taakvelden:Voor meer informatie over de taakvelden klik op de links.


De raad is uiteindelijk de verantwoordelijke instantie naar de gemeentevergadering toe. Er is een nauw contact tussen raad en taakveldleiders. De laatsten worden niet gekozen maar benoemd door de raad. Ze hebben geen termijn van aftreden. Door deze organisatievorm kan elk taakveld slagvaardig reageren op wat er moet en kan gebeuren en kan de raad het totaal van het beleid waarborgen. Bovendien ontstaat zo op langere termijn continuïteit in het werk van de gemeente. De taakveldleiders zijn gericht op samenwerking met elkaar, zodat het werk op elkaar afgestemd blijft.

Overige