Home

ANBI

DVD bestellen

Diensten terug kijken

Adresgegevens

Contact

TIK - Theater in de kerk


Sinds het najaar van 2015 is een nieuwe dramagroep gestart. Iedere tweede zondag van de maand is er een bijdrage van deze groep te zien tijdens de morgendienst. We volgen het maandthema van de gemeente en sluiten daarop aan. Het doel is om het geschreven Woord van God te visualiseren, te ondersteunen en begrijpelijk te maken d.m.v. verschillende theatervormen


Tik komt eens per twee weken bij elkaar op zondagavond van 19.30 – 22.00 uur. Het eerste deel van de avond wordt er theaterles gegeven en tijdens het tweede deel van de bereiden we met elkaar een dramastuk voor. Dat we met deze groep meer doen dan een toneelstukje spelen was wel te zien tijdens de kerstnachtdienst van het afgelopen jaar. Het is mooi om verschillende vormen van theater te laten zien en het is geweldig om dit met zoveel plezier te doen!

Marijke Lemaire en Ada Hollander