Home

ANBI

DVD bestellen

Diensten terug kijken

Adresgegevens

Contact

Pastoraat & Zielzorg/Omzien naar elkaar

Zielzorg is de aandacht en het meeleven dat door de gemeente in brede zin gegeven wordt aan mensen die dat bijzonder nodig hebben. Bijvoorbeeld zieken, ouderen en mensen met bijzondere problemen.


De gemeente is zelf de eerste bron van (menselijke) zorg aan elkaar en anderen. In onze gemeente geven de kringen de basiszielzorg. Leden van kringen hebben zorg en aandacht voor anderen, die dat nodig hebben. Daarnaast is er een bezoekersgroep die ouderen en alleenstaanden regelmatig bezoekt en een pastoraal team, dat ingezet wordt bij heel speciale problemen en zorgen en geleid wordt door de coördinator.


Bij hem komen alle meldingen van bijzondere zaken binnen. Bovendien zet de pastoraal werker zijn gaven en capaciteiten in op dat laatste gebied. Indien nodig maakt de gemeente gebruik van de diensten van professionele hulpverleners. In alles probeert de gemeente door te geven wat Jezus Christus aan alle gelovigen geeft: troost, bemoediging, aandacht en aansporing.

Contact